VORTEX V48CN06

Televizor LED Full HD, 121 cm, VORTEX V48CN06


Prezentare video televizor VORTEX V48CN06