VORTEX V32CK600

Televizor LED High Definition, 81cm, VORTEX V32CK600


Prezentare video televizor VORTEX V32CK600