VORTEX V28CK600

Televizor LED High Definition, 71cm, VORTEX V28CK600


Prezentare video televizor VORTEX V28CK600