VORTEX V19CK600

Televizor LED High Definition, 48cm, VORTEX V19CK600


Prezentare video televizor VORTEX V19CK600